• biuro@seltu.com
 • +48 664 622 442
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej SELTU Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wobec użytkowników stron internetowych Sklepu https://seltu.com/ ("Sklep") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 1. 1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

  1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest SELTU Spółka z o.o., ul. Tymienieckiego 25c/221, 90-350 Łódź, NIP: 7792424132, REGON: 302813991.
  2. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności w zakresie niezbędnym do założenia konta, złożenia zamówienia, realizacji umowy sprzedaży, sprawozdawczości rachunkowej i finansowej, a także dochodzenia roszczeń. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz ewentualnie nazwa firmy, NIP, numer rachunku bankowego do zwrotu środków. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
  3. Administrator może przetwarzać ponadto Państwa dane osobowe takie jak numer telefonu w celach kontaktowych, w tym m.in. w celu udzielenia informacji w sprawie zamówienia. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako umożliwienie skontaktowania się z kupującym w związku z realizacją zamówienia oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Podanie tych danych jest niezbędne, jeżeli chcą Państwo, aby Administrator mógł kontaktować się telefonicznie w sprawie zamówienia.
  4. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
  5. Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia oraz adresu e-mail również w celach marketingowych Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 polityki prywatności.
  6. W przypadku kliknięcia we wtyczkę „Facebook” lub „Messenger” zamieszczoną w witrynie internetowej Sklepu, Administrator przetwarza dane osobowe w postaci adresu IP, w ten sposób, iż udostępnia go spółce Facebook Ireland Ltd. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora polegającego na optymalizacji reklam Administratora poprzez uczynienie jej bardziej widocznymi w serwisie społecznościowym Facebook oraz na umożliwieniu komunikacji za pośrednictwem komunikatora Messenger.
  7. Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies. Dostarczają danych o aktywności użytkowników w Sklepie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce pliki cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.
  8. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
  9. Administrator informuje, iż w odniesieniu do danych osobowych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.
 2. 2. Prawa osoby, której dane dotyczą

  • Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – jeżeli Państwo uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 3. 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.
  2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.
  3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka wyboru dostępnego w usłudze konta. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 7 niniejszej polityki.
  4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. 4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

  1. Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. producentów realizujących dostawę, dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług księgowych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych mogą być również partnerzy i dealerzy działających w ramach struktury biznesowej Administratora. Ponadto, Administrator celu realizacji umowy udostępnia w dane osobowe dostawcom usług kurierskich oraz usług płatniczych będącym odrębnymi administratorami Państwa danych.
 5. 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  1. Administrator nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem domeny: https://www.facebook.com/about/privacy.
 6. 6. Bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Administrator zapewnia należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochron przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 7. 7. Dane kontaktowe

  1. Administrator nie powołał Inspektora ochrony danych. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: biuro@seltu.com lub pisemnie na adres: ul. Tymienieckiego 25c/221, 90-350 Łódź.
Aby podjąć z nami współpracę, wystarczy tylko się zarejestrować, wpisując poprawne dane. Nasz reprezentant zadzwoni do Ciebie i wszystko wyjaśni.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to skorzystaj z naszego [formularza kontaktowego].

Otwieramy przed Tobą Producencie i Kliencie ogromne możliwości błyskotliwego rozwoju i godziwych zarobków – w 100 % polskim przedsięwzięciu. Kliencie, Partnerze, Dealerze - Razem możemy więcej.

Zarabiaj na biżuterii, na modzie, zarabiaj na odzieży, na perfumach - zostań partnerem i zarabiaj w domu przez internet. Stworzyliśmy SELTU - program partnerski jako doskonały pomysł na Twój własny biznes - program partnerski biżuteria MLM, moda MLM, odzież MLM, perfumy MLM.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl